0 Տիեզերքի տարիքը

   Տիեզերքի տարիքը տիեզերքի ծագման պահից անցած ժամանակն է: Ժամանակակից գիտական տվյալների համաձայն տիեզերքը առաջացել է մոտավորապես 13.75±0.11 մլրդ. տարի առաջ:
  Տիեզերքի տարիքի ժամանակակից գնահատականը հիմնվում է տիեզերքի ամենատարածված մոդելներից մեկի՝ ΛCDM մոդելի (լամբդա սի-դի-էմ՝ Lambda-Cold Dark Matter) վրա, ըստ որի տիեզերական տարածությունը բացի բարիոնային մատերիայից կազմված է նաև մութ էնէրգիայից և մութ մատերիայից, որոնց մասին կխոսվի հետագա նյութերում: Քանի որ ըստ հարաբերականության հատուկ տեսության ժամանակը կախված է դիտողի շարժումից, իսկ ըստ  հարաբերականության  ընդհանուր տեսության նաև նրա դիրքից, ուրեմն պետք է ճշգրտել, թե տվյալ դեպքում ինչ ենք հասկանում տիեզերքի տարիք ասելով: Ըստ ժամանակակից պատկերացումների` տիեզերքի տարիքը այն մաքսիմալ ժամանակն է, որ կչափեր ժամացույցը մեծ պայթյունի պահից մինչև մեր օրերը: Սա տիեզերքի տարիքը չափելու տիեզերագիտական մեթոդներից մեկն է:

  
Ոչ տիեզերագիտական մեթոդներով տիեզերքի տարիքը կարելի է չափել 3 եղանակով.
  • Չափելով քիմիական տարրերի տարիքը: 
  • Հաշվելով համաստեղությունների տարիքը: Այս մեթոդով չափել են, որ տիեզերքի տարիքը 95% հավանականությամբ ավելի քան 12.07 մլրդ. տարի է:
  • Հաշվելով ամենածեր աստղերի տարիքը: Սպիտակ թզուկների տարիքը  (սպիտակ թզուկների, ինչպես նաև աստղերի կյանքի մյուս փուլերի մասին կխոսվի հետագա նյութերում)  կարելի է որոշել նրանց պայծառությամբ: Որքան նրանք ծեր են, այնքան ավելի սառն են և ավելի թույլ են լուսարձակում: Այս մեթոդի համաձայն տիեզերքի տարիքը ամենաշատը  11.5 (+1.1; -0.8) մլրդ. տարի է: 
   Նկատելի է, որ տիեզերքի տարիքի չափման բոլոր մեթոդներով էլ ստացված գնահատականների արժեքները իրար մոտ մեծություններ են:
    Տիեզերքի տարիքը գնահատելիս մեծ նշանակություն ունի տիեզերքի զարգացումը  ժամանակաշրջանների բաժանելը: 
  • Ներկայումս ընդունված են հետևյալ ժամանակաշրջանները. Ամենահին  ժամանակաշրջանը, որի մասին որևէ պատկերացում կա պլանկտոնյան ժամանակաշրջանն է (10−43 վայրկյան մեծ պայթյունից հետո): Այդ ժամանակ գրավիտացիոն փոխներգործությունը առանձնացավ մյուս ֆունդամենտալ փոխներգործություններից: Ժամանակակից պատկերացումների համաձայն այս ժամանակաշրջանը շարունակվեց մինչև կարգուկանոնի ժամանակաշրջանը՝ 10−11 վայրկյան մեծ պայթյունից հետո: 
  • Հաջորդ ժամանակաշրջանը բնութագրվում է առաջնային մասնիկների՝ քվարքների առաջացմամբ և հիմնական փոխներգործությունների տարանջատմամբ: 
  • Ներկայիս ժամանակաշրջան, որը սկսվել է մեծ պայթյունից 0.01 վայրկյան անց և շարունակվում է մինչև օրս: 

0 մեկնաբանություն:

Գրել մեկնաբանություն.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...